سایبان کلاسیک (بازویی)

سایبان‌ کلاسیک و یا سایبان بازویی که کاربرد آن به خصوص در رستوران‌هایی که فضای باز دارند،  مغازه‌هایی که ویترین آنها در معرض نور آفتاب قرار دارد و حتی در بعضی از کافه‌ها به دلیل شکل زیبا و نمای فوق العاده‌ی آن‌ها که زینت بخش مجموعه است، استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است که به دلیل ارتباط زیاد این نوع سایبان‌ها با نور مستقیم آفتاب، الزاما از پارچه‌های مقاومی باید استفاده کرد که صلاحدید مهندسین و طراحان شرکت سایه برگ سترگ پارچه‌های تولید شده از شرکت رکاسنس اسپانیا می‌باشد. این نوع پارچه به دلیل مقاومت بالا در برابر آفتاب و باران‌های اسیدی و غیره مورد توجه بسیاری از صنعت گران شده که به عنوان مثال در صنعت ساخت خودروهای کروک و قایق های تفریحی و سایر کاربرد به سزایی دارد. این نوع سایبان‌ها تا ۴ متر باز شو مورد استفاده قرار می‌گیرند و قابلیت جمع و باز شدن به دو حالت دستی و برقی دارند. خرید سایبان بازویی و کلاسیک برای داشتن پوششی محافظ در مقابل عوامل جوی بسیار مفد خواهد بود.