طراحی اسکرین و نورگیر

در این سیستم اتوماتیک برای جلوگیری از نفوذ نور شدید خورشید و پوشاندن دید داخل مکان های خصوصی و ورود حشرات میتوان از اسکرین های خورشیدی استفاده نمود. پوشش های منفذدار (برند اروپایی) که در مقابل (یو.وی) خورشید از مقاومت بالا و تغییر فرم حداقل را دارند. فریم های آلومینیوم و الکترو موتور های اروپایی راه حل مناسبی جهت بهره مندی از این نوع سیستم می باشد.

آفتاب انرژی وو انگیزاننده بسیار خوب و موثری برای اکثر افراد است و هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین نور طبیعی برای خانه شود و روحیه انسان‌ها را بهبود بخشد. طراحی نورگیر علاوه بر این به بزرگ‌تر نشان دادن فضا کمک شایانی می‌کند.

مجموعه سایه برگ طراح انواه نورگیرها برای مکان‌هایی که مایلند علاوه بر پوشش در مقابل باران و برف و تگرگ و داشتن عایق صوتی امکان استفاده از نور طبیعی خورشید را نیز داشته باشند. سایه برگ طراح و مجری انواع مختلف نورگیرهای کوپل، باران‌گیر، دیوارپوش، سقف کاذب، انواع سازه‌های کششی، تولی و گنبدی، سایبان استخر و انواع نورگیرها می‌باشد.