طراحی اسکرین فضای باز (out door)

در این سیستم اتوماتیک برای جلوگیری از نفوذ نور خورشید و پوشاندن دید داخل مکان‌های خصوصی و ورود حشرات می‌توان از اسکرین‌های فضای باز استفاده نمود. پارچه‌های منفذدار (برند اروپایی) که در مقابل (uv) خورشید از مقاومت بالا برخوردارند و تغییر فرم حداقل را خواهند داشت. فریم‌های آلومینیم و الکترو موتورهای اروپایی راه حل مناسبی جهت بهره مندی از این نوع سیستم است.