طراحی و ساخت

با توجه به نیاز شما، متریال مورد نظر انتخاب می شود. این متریال و مواد اولیه باید به گونه ای باشد که بیشترین استحکام و مقاومت را برای شما ایجاد نماید. اندازه گیری محل مورد نظر برای ساخت سایبان، سقف اتوماتیک برقی و پنجره اتوماتیک در این مرحله انجام می شود.

مشاوره و استعلام قیمت